Verslavingen

Afkicken alcohol

Aan alcohol kun je lichamelijk en geestelijk verslaafd raken. Bij lichamelijke afhankelijkheid krijg je ontwennings- verschijnselen als je stopt met drinken, bijvoorbeeld trillen en transpireren.

Afkicken drugs

Drugs zijn middelen die de hersenen prikkelen. Hierdoor verandert iemands stemming en de manier waarop de gebruiker zichzelf en zijn of haar omgeving beleeft.

Afkicken medicijnen

Klachten

Afkickkliniek Valkenburg is 24/7 bereikbaar via telefoonnummer 085-4007585

Veelgestelde vragen

Binnen 14 dagen na aanmelding kan een intakegesprek plaatsvinden en na de intake kan de patiënt binnen 7 dagen worden opgenomen en starten met de detoxificatie. Voor begin van de behandeling moet je een verwijzing hebben naar een verslavingskliniek bij jou in de buurt waar je na je succesvolle detoxificatie bij ons verplicht gaat starten met de volgende stap naar je herstel. Eventueel kunnen wij helpen met het vinden van deze kliniek.

Afkickkliniek Valkenburg hanteert geen wachtlijsten. Binnen drie werkdagen kan een intakegesprek plaatsvinden en na de intake kan de patiënt binnen een week starten met de detoxificatie. Voor begin van de behandeling moet je een verwijzing hebben naar een verslavingskliniek bij jou in de buurt waar je na je succesvolle detoxificatie bij ons verplicht gaat starten met de volgende stap naar je herstel. Eventueel kunnen wij helpen met het vinden van deze kliniek.

Afkickkliniek Valkenburg hanteert geen wachtlijsten. Binnen drie werkdagen kan een intakegesprek plaatsvinden en na de intake kan de patiënt binnen een week starten met de detoxificatie. Voor begin van de behandeling moet je een verwijzing hebben naar een verslavingskliniek bij jou in de buurt waar je na je succesvolle detoxificatie bij ons verplicht gaat starten met de volgende stap naar je herstel. Eventueel kunnen wij helpen met het vinden van deze kliniek.

Wij kunnen geen gedwongen opnames uitvoeren maar wij kunnen wel ondersteuning en begeleiding bieden zodat de verslaafde uiteindelijk toch inziet dat behandeling noodzakelijk is.

Wij adviseren je om je ziek te melden op je werk en aan te geven dat je bij Afkickkliniek Valkenburg in behandeling bent. Je werkgever kan dan contact met ons opnemen en wij voorzien de werkgever van de nodige informatie om aan te geven dat de ziekmelding geoorloofd is. Als je hier vragen of zorgen over hebt, neem gerust contact met ons op.

De duur van de behandeling verschilt per persoon en middel. Een klinische detoxificatie duurt gemiddeld 2 tot 3 weken.

Aanmelden

Klik op onderstaande knop en vul het aanmeldformulier zo volledig mogelijk in en klik op verzenden. Afkickkliniek Valkenburg zal vervolgens op werkdagen binnen 24 uur contact met u opnemen en de aanmelding met u doornemen. 

Intake

Wat heb je nodig bij je intake?
  • Een verwijsbrief van je huisarts
  • Een geldig legitimatiebewijs (Paspoort of ID, geen rijbewijs)
  • Zorgpasje van zorgverzekeraar
  • Eventueel dossier eerdere behandeling
  • Eventueel verwijzing van andere instelling

We streven ernaar om op werkdagen binnen 24 uur nadat uw aanmelding door ons is ontvangen, telefonisch contact met u op te nemen voor het maken van een afspraak. U kunt ons ook telefonisch bereiken op 0854007585

Kosten en Vergoedingen

Afkickkliniek Valkenburg levert 2e-lijns medisch-specialistische geestelijke gezondheidszorg. Voor deze zorg is iedere Nederlander verzekerd vanuit de verplichte basisverzekering. Om deze zorg te mogen bieden, dienen wij als instelling een zogenaamde toelating te hebben. De WTZI (Wet Toelatingen Zorginstellingen) regelt deze toelatingen. Afkickkliniek Valkenburg is als toegelaten instelling opgenomen in het register van het Algemene Gegevens Beheer Zorgverleners (AGB). Onze AGB-code is 22221305. Door deze toelating zijn wij herkenbaar voor alle Nederlandse Zorgverzekeraars als erkende instelling voor Geestelijke Gezondheidszorg.

Afkickkliniek Valkenburg biedt haar patiënten een behandeling die gedeeltelijk of volledig wordt vergoed door de zorgverzekering, afhankelijk van de zorgverzekeraar en de polis is dit 75% tot 100%. Afkickkliniek Valkenburg neemt altijd het deel dat niet wordt vergoed door de zorgverzekeraar voor haar rekening. Dit betekent dat je in de meeste gevallen voor behandeling geen eigen bijdrage betaald. Neem gerust contact met ons op om te bekijken wat dit voor je betekent.

Het is van belang dat je bij het eerste gesprek een verwijsbrief van je huisarts meeneemt en dat je een geldig legitimatiebewijs en een geldig(e) zorgpas of polisblad kunt overleggen. Afkickkliniek Valkenburg neemt genoegen met de vergoeding die de zorgverzekeraar aan ons betaalt, je hoeft dus nooit een eigen bijdrage te betalen.

Mocht je tijdens de intakefase het advies krijgen een klinische detoxificatie bij ons te ondergaan, dan zullen wij bij je zorgverzekeraar een machtigingsaanvraag indienen zodat je zeker bent dat de opnamekosten volledig worden vergoed door je zorgverzekeraar. Bij niet verschijnen of niet tijdig afzeggen van een intakegesprek zijn wij genoodzaakt je hiervoor een nota van € 150,- te sturen. Het afzeggen van een intakegesprek kan uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de afspraak telefonisch of per e-mail.

Wachttijden

Binnen 14 dagen na aanmelding kan een intakegesprek plaatsvinden en na de intake kan de patiënt binnen 7 dagen worden opgenomen en starten met de detoxificatie. Voor begin van de behandeling moet je een verwijzing hebben naar een verslavingskliniek bij jou in de buurt waar je na je succesvolle detoxificatie bij ons verplicht gaat starten met de volgende stap naar je herstel. Eventueel kunnen wij helpen met het vinden van deze kliniek.

Cliëntenraad

Bij Afkickkliniek Valkenburg hebben cliënten een stem!
Bij Afkickkliniek Valkenburg kunnen cliënten (patiënten) meepraten en meedenken over het beleid. Daarvoor is een cliëntenraad ingesteld. De leden van de cliëntenraad vertegenwoordigen iedereen die om wat voor reden te maken krijgt met Afkickkliniek Valkenburg. Dat kunnen zowel (potentiële) patiënten en hun familie zijn, als bezoekers en patiëntenverenigingen. Daarom spreken we liever van cliënten in plaats van patiënten.
Regelmatig overlegt de raad met de directie. Er komen onderwerpen aan de orde die van belang zijn voor de cliënten. Hoe goed worden cliënten behandeld? Zijn er lange wachttijden? Is Afkickkliniek Valkenburg goed bereikbaar? Dit zijn maar een paar voorbeelden uit het scala aan onderwerpen dat aan bod kan komen.
Natuurlijk is je mening belangrijk. Heb je ideeën of suggesties?
De Cliëntenraad nodigt je graag uit om jouw ervaringen binnen Afkickkliniek Valkenburg met hen te delen. Jouw informatie, zowel positief als negatief, is aanleiding om zaken bij de directie van Afkickkliniek Valkenburg aan de orde te stellen. Stuur een e-mail naar clientenraad@afkickkliniek.nu voor ideeën of suggesties.

Raad van toezicht

De raad van toezicht staat de raad directie met raad ter zijde en geeft desgevraagd of uit eigen beweging advies over het beleid van de raad van bestuur. Dit advies heeft betrekking op de begroting, de jaarrekening, het jaarverslag en het instellingsplan. 

Leden raad van toezicht

Henny Pelsers 

is op dit moment actief in de solarindustrie. Hij is breed georiënteerd en heeft in de afgelopen jaren een enorm nationaal en internationaal netwerk opgebouwd met partijen die investeringen willen doen. Daarnaast heeft hij ook een goede financiële en juridische achtergrond en heeft hij ervaring met overnames van bedrijven. Zijn passie ligt bij het opbouwen van een bedrijf, vanaf de start tot een succesvol bedrijf.

Gert Leers

Hij was van 1990 tot 2002 lid van de Tweede kamer fractie van die partij en van 2002 tot 2010 burgemeester van Maastricht Van 14 oktober 2010 tot 5 november 2012 was hij minister voor Immigratie en Asiel in het kaninet Rutte 1. Op 16 december 2011 kreeg hij daar de portefeuille Integratie bij. Van 1 januari 2018 tot 11 maart 2020 was Leers waarnemend burgemeester van de gemeente Brunssum.

prof. dr. P.P.G (Paul) Hodiamont 

Paul Hodiamont studeerde in 1975 als arts af te Nijmegen. In 1982 werd hij ingeschreven in het register als specialist voor Zenuw- en Zielsziekten, in 1983 erkend als gedragstherapeut en het daaropvolgende jaar als NVP-psychotherapeut. odiamont promoveerde in 1986 aan de Radboud Universiteit Nijmegen op de dissertatie Het Zoeken van Zieke Zielen, een onderzoek omtrent epidemiologie, diagnostiek en hulpzoekgedrag in het kader van de sociale psychiatrie. Van 1982 tot 1993 werkte hij daarnaast als psychiater en eerste geneeskundige bij het RIAGG Nijmegen. Van 1995 tot 2008 was hij bijzonder hoogleraar Sociale Psychiatrie, van 2007 tot op heden gewoon hoogleraar Psychiatrie aan de Universiteit van Tilburg. Sinds 2007 is prof. Hodiamont voor een dag per week via detachering als hoogleraar verbonden aan de afdeling Klinische Psychologie van de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit. Ook is hij ‘visiting professor’ bij het Instituut voor Sociale Geneeskunde (eerstelijnsgeneeskunde) van het UMC St Radboud