Algemene informatie

Afkickkliniek Valkenburg biedt intramurale detoxificatie aan patiënten verslaafd aan medicijnen, drugs en alcohol. Tijdens de opname verblijven patiënten in een faciliteit waar ze constant toezicht zullen krijgen en onder begeleiding van een medisch team 24 uur gemonitord worden om verantwoord lichamelijk te ontgiften. Dit wordt beschouwd als de veiligste manier om te ontgiften van veel medicijnen, drug en-of alcohol vooral die met ernstige ontwenningsverschijnselen. Het heeft ook de meeste kans van slagen. Het medische team zal voor elke patiënt de beste behandelaanbod kiezen, afhankelijk van de ernst van hun verslaving en de middelen die ze gebruikten. Een klinische detoxificatie duurt, afhankelijk van het verslavende middel gemiddeld 2 tot 3 weken.

Wanneer iemand een ernstige stoornis in het gebruik van middelen heeft, moet hij of zij  24 uur per dag toezicht en medische hulp krijgen en worden opgenomen om lichamelijk te ontgiften. Na de detoxificatie zullen wij in overleg met de huisarts de patiënt doorverwijzen naar een behandelcentrum gespecialiseerd in het behandelen van verslavingsproblematiek. Afkickkliniek Valkenburg heeft landelijk ketenafspraken met verslavingsklinieken en zorgt dat de patiënt direct na de detoxificatie met de juiste verwijzing kan beginnen aan zijn of haar behandeling bij een behandelcentrum in de buurt van de woonplaats van de patiënt.

Aanmelden

U kunt eenvoudig digitaal verwijzen via ZorgDomein. Indien u geen gebruikt maakt van ZorgDomein kunt u of uw client via de aanmeld knop een intake aanvragen.

Voor het aanvragen van een intake graag de volgende documenten overleggen:

  1.  Verwijsbrief voor klinische opname detoxificatie (specialistische ggz)
  2.  Medisch dossier inclusief medicatielijst
  3.  Een zorgverzekeringspas

Voor intercollegiaal overleg kunt u te allen tijde ons bellen op het nummer 085-4007585

Intake

De intake en diagnostiek vinden door heel Nederland plaats. De patiënt hoeft voor de intake en diagnostiek niet naar Valkenburg te komen. Aan de hand van de postcode en woonplaats van de patiënt zullen wij een afspraak inplannen op een van onze flexlocaties in de buurt van de patiënt. Wanneer we na de intake besluiten de patiënt een klinische detoxificatie te geven, dan dient de patiënt wel naar ons locatie in Valkenburg te komen. Een klinische detoxificatie duurt gemiddeld 2 tot 3 weken, afhankelijk van het middel waaraan de patiënt is verslaafd.

Kosten en vergoedingen

Afkickkliniek Valkenburg levert 2e-lijns medisch-specialistische geestelijke gezondheidszorg. Voor deze zorg is iedere Nederlander verzekerd vanuit de verplichte basisverzekering.

Om deze zorg te mogen bieden, dienen wij als instelling een zogenaamde toelating te hebben. De WTZI (Wet Toelatingen Zorginstellingen) regelt deze toelatingen. Afkickkliniek Valkenburg is als toegelaten instelling opgenomen in het register van het Algemene Gegevens Beheer Zorgverleners (AGB). Onze AGB-code is 22221305. Door deze toelating zijn wij herkenbaar voor alle Nederlandse Zorgverzekeraars als erkende instelling voor Geestelijke Gezondheidszorg.

Afkickkliniek Valkenburg biedt haar patiënten een behandeling die gedeeltelijk of volledig wordt vergoed door de zorgverzekering, afhankelijk van de zorgverzekeraar en de polis is dit 75% tot 100%. Afkickkliniek Valkenburg neemt altijd het deel dat niet wordt vergoed door de zorgverzekeraar voor haar rekening.

Wachttijden

Binnen 14 dagen na aanmelding kan een intakegesprek plaatsvinden en na de intake kan de patiënt binnen 7 dagen worden opgenomen en starten met de detoxificatie. Voor begin van de behandeling moet je een verwijzing hebben naar een verslavingskliniek bij jou in de buurt waar je na je succesvolle detoxificatie bij ons verplicht gaat starten met de volgende stap naar je herstel. Eventueel kunnen wij helpen met het vinden van deze kliniek.