Klacht Melden

Klachtenreglement Afkickkliniek Valkenburg

De medewerkers van Afkickkliniek Valkenburg doen hun uiterste best om iedere behandeling goed te laten verlopen en alle administratieve procedures correct af te wikkelen. Voor het geval je toch van mening bent dat er een fout is gemaakt of dat je wordt benadeeld, kent Afkickkliniek Valkenburg een klachtenregeling zoals bedoeld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ).

 

Intern: gesprek met zorgverlener en klachtenfunctionaris

Het beste bespreek je je klacht eerst met de zorgverlener over wie de klacht gaat. Dat is meestal de snelste manier om tot een oplossing te komen. Kom je er samen met de zorgverlener en eventueel diens leidinggevende niet uit of vind je het moeilijk om jouw klacht te bespreken, dan kun je deze voorleggen aan de klachtenfunctionaris van Afkickkliniek Valkenburg. Afkickkliniek Valkenburg heeft de beschikking over een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris die in eerste instantie kan bemiddelen tussen jou als klager en de desbetreffende medewerker van Afkickkliniek Valkenburg. De klachtenfunctionaris zorgt voor de hele interne behandeling en afwikkeling van jouw klacht, uiteraard altijd in samenspraak met jou. Klachten kunnen per e-mail via klachten@afkickkliniek.nu worden ingediend bij de klachtenfunctionaris.

 

Extern: onafhankelijke klachtencommissie

Naast deze meer informele oplossingen bestaat de mogelijkheid om extern en formeel een klacht in te dienen. Wil je deze weg bewandelen, dan kun je je wenden tot de onafhankelijke externe geschillencommissie. De behandeling bij de externe geschillencommissie zal meer tijd in beslag nemen.

De geschillencommissie is bereikbaar via:

Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken

Bordewijklaan 46

2591 XR Den Haag

 

Zie voor meer informatie het volledige klachtenreglement van Afkickkliniek Valkenburg dat je hier kunt nalezen en downloaden.

Een voorbeeld klachtenformulier is hier te vinden. Mocht je de klacht liever per brief willen sturen, vind je een voorbeeld hier. Ook deze voorbeelden kun je downloaden.

 

Privacy

Afkickkliniek Valkenburg verwerkt de persoonsgegevens die je ons verstrekt uitsluitend om jouw klacht te behandelen.

Wij delen jouw gegevens alleen als dat nodig is voor de beantwoording van jouw klacht.

Lees de volledige privacyreglement hier.